Derinbeyin eğitimlerinin eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerimizin uygulamasını önemsiyoruz. Öğretmenlerimizin kişisel gelişimlerini destekleyen ve aynı zamanda sınıflarında her ders başında veya sonunda beş dakika dahi uygulandığında akademik ve sosyal becerilerde gelişmeler olduğu ispatlanmıştır. Almanya başta olmak üzere Avrupa’nın birçok ülkesinde öğretmenlerin ve çocukların başarılarında ilerlemeler kaydedilmiştir.

Kazanılmış tüm bilgileri değiştirmekte ve yeni bir hareket göreviyle bilişsel ve görsel görevler arasında bir kombinasyon oluşturmaktadır. Böylece yeni bir hareket üzerinde çok fazla çalışmaya gerek kalmaz. Örneğin on defa denemek yerine beş ya da altı defa yeterli olmakta, başarı sağlanmaktadır. Alıştırmalar seçilirken eğlenerek öğrenme yöntemi her zaman ön plana çıkmaktadır. Spesifik ve metodik bir ilerleyiş ve birbirleri üzerine yapılanan antrenman bütünleri sayesinde bir ömür boyunca beynin yeni yapılara uyum göstermesi mümkün kılınmaktadır.